kapcsolat

Címlap » Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

 

A cmasbuvar.hu (továbbiakban: Adatkezelő) 

Az online túrarésztvevők, oktatásban résztvevők, a búvárfelszerelés szervizelésébe bevont személyek adatainak hatékony kezelése és nyilvántartása céljából kezeli a regisztrált felhasználók, túrában réstvevők, és a búvárfelszerelés szervizelésébe bevont személyek személyes adatait, kizárólag a a CMASBUVAR.hu üzleti vállalkozás hatékony működtetésének céljából, valamint a szolgáltatásaival kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az adatkezelő rendelkezik belső szabályokkal, rendelkezésekkel, intézkedési tervekkel, amely az itt leírtakon is túlmutat, azonban mivel a szervezet belső működési mechanizmusához szorosan kapcsolódik, így itt ez nem került részletes taglalásra. 

Az adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak, edzőknek, versenyzőknek rendelkezésre bocsájtott személyes adatait.

 

Az adatkezelő részletes adatai:

A vállakozás neve (cmasbuvar.hu) : Best Sales Team Kft

székhelye: 1164 Budapest, Bíztató út 44/A

Cégjegyzék száma:

Adószáma: 13875853-2-42

E-mail: buvar@cmasbuvar.hu

Telefon: +36-20/252-0667

 

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása, valamint az EU 2016679 rendeletének megfelelése.

Hozzájárulás az adatkezeléshez:
A túrára jelentkezők vagy az oktatásban résztvevők és szerv, sportoló, edző az egyesülethez való csatlakozása során kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre:
sportolók, edzők, versenyzők

A kezelt adatok köre:
 a túrarésztvevők, oktatásban résztvevők, a búvárfelszerelés szervizelésébe bevont személyek által megadott a regisztráciohoz, kapcsolattartáshoz és számlázáshoz szükséges adatok: 

  • Név
  • Elérhetőség (telefon, email)
  • Születési hely, idő
  • Lakcím
  • Szülő gondviselő neve
  • Arckép
  • Búvárminősítések másolata
  • Búvár oklevelek másolata

Az adatgyűjtés célja:
A túrarésztvevők, oktatásban résztvevők, a búvárfelszerelés szervizelésébe bevont személyek, egy hatékony elektronikus rendszerben történő tájékoztatása. Az adatok a kártyaregisztráciohoz történő

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személyek:

  • A cmasbuvár.hu vezetése által megnevezett személyek
  • Best Sales Team Kft. Cím: 1164 Budapest, Bíztató út 44/a  mint szerver és program üzemeltető 

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés teljesítését követően 15 éven belül törlésre kerülnek.

Az oktatásba bevont személyek, vagy a cmasbuvar.hu oldalon önkéntesen megadott adatokat a következő űrlap segítségével (klikk ide), az egyének kérhetik a saját adatainak törlését, zárolását, vagy helyesbítését. Lehetősége van továbbá, hogy tájékoztatását kérjen a személyes adatai kezeléséről.
 

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a sportoló, versenyző, edző erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a kérelmező kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

A honlap tartalmainak megjelenét kizárólag az CMASBUVAR.hu dedikált emberei végzik, kereskedelmi és értesítő elektronikus leveleket az igénylők számára rendszeres jelleggel küldenek.  

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a sportoló, versenyző, edző erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a túrarésztvevők, oktatásban résztvevők, a búvárfelszerelés szervizelésébe bevont személyek nem elégedettek az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)

 

Cookie kezelése az oldalon

Kapcsolat

Kapcsolat: 

búvároktató: Richter Miklós

Telefon 36/20 252-0667

HTML5 Icon

Adatvédelmi tájékoztató

Kapcsolat

Tagoknak és vásárlóknak

Belépés

Copyright © 2011, CMASbuvar.hu. - All Rights Reserved.